Niisipirta

Niisipirta on nauhojen kudontaan kehitetty väline, jossa on yhdistetty ominaisuuksia tavallisesta nauhapirrasta ja kangaspuista. Nauhoja voi kutoa yhdellä tai useammalla pirralla. Niisipirralla voi kutoa leveitäkin nauhoja, ilman että pirran täytyy olla kovin leveä. Nauhasta saa helpommin tasaleveää, kun pirta ei levitä lointa.

Ostaessasi niisipirran paketti sisältää pirran käyttöohjeet, vinkkejä nauhakudontaan, 50 nailonniittä/pirta.

Vinkkejä niisipirralla kudontaan:

Niisien lisääminen: Poista toisessa pystypuussa olevat sulkijat. Vedä pystypuu pois poikkipuiden rei'istä. Pujota niidet paikoilleen, työnnä pystypuu takaisin ja kiinnitä sulkijat.

Niisiminen: Niisimisessä on apua puristimesta. Jos käytät yhtä pirtaa, ruuvaa puristin pirran alempaan poikkipuuhun pirran sivulle. Puristin pitää pirran pystyssä. Jos käytät useampaa pirtaa, laita niiden väliin pienet puupalat tms. ja yhdistä puristimella koko nippu pirtoineen ja välipalikoineen. Välipalikoiden ansiosta niidet mahtuvat liukumaan ja puristin pitää pirrat pystyssä. aseta loimiletti pirtojen taa ja niisi kuten kangaspuissa.

Pohjukkaputki: Etenkin leveää nauhaa kudottaessa kannattaa pohjukka solmia useammalle solmulle, jolloin lointa ei tuhlaannu nauhan leventämiseen. Tässä on apuna putkenpätkä, joka pujotetaan vyötärönauhaan. Putki toimii alussa kuten pohjukkavarpa kangaspuissa ja kun nauhaa on vähän matkaa kudottu, nauha pyöräytetään putken ympäri ja kiinnitetään neuloilla, jolloin se pysyy edelleen leveänä. Vyötärönauha kannattaa pujottaa pohjukkaputken läpi kaksi kertaa, että putki ei pääse liukumaan vyötärönauhassa eikä pohjukka putoa putkelta pois.

Y-nyörit: Solmi pirtojen ylempään poikkipuuhun laidasta laitaan löysä nyöri (kangaspuissa käytettävä nailonnyöri toimii tässä hyvin, myös esim. vahva kalalanka käy). Sido tämän nyörin keskelle toinen, pitkä nyöri, jonka pujotat katossa olevan koukun läpi ja sidot toisessa pirrassa olevaan nyöriin (kuten kangaspuiden y-nyöri väärinpäin). Näin pirrat pysyvät suorassa. Kun katossa on koukku, ei kutoja tietenkään voi nauhan edetessä siirtyä kohti loimen päätä, joten sido pohjukka niin pitkällä narulla, että se ylettää pohjukan kiinnityskohdasta kutojalle asti ja anna tästä narusta tarpeen mukaan löysää. Kun pirrat roikkuvat katosta, on työstä helpompi irrottautua välillä ja palata taas takaisin. Loimi pysyy järjestyksessä eikä työtä tarvitse keräillä lattialta. Jos et voi laittaa nyöriä kulkemaan ylhäältä koukusta tai muusta, kannattaa niidet kiinnittää maalarinteipillä poikkipuihin, että ne pysyvät keskellä. Asettele niidet niin, etteivät ne ole ihan yhdessä kasassa.

Viriöiden muodostaminen polkemalla: Sido "y-nyöri" pirran alempaan poikkipuuhun ja nyörin toinen pää jalkaasi. Samoin toisessa pirrassa. Kun poljet jalkaasi, viriö aukeaa.

Yhdellä pirralla kudonta: Yhdellä pirralla kudotaan, kuten tavallisella nauhapirrallakin ripsinauhaa. Langat niisitään niin, että joka toinen lanka kulkee niiden silmästä ja joka toinen niisien välistä.

Kahdella pirralla kudotaan poimimatonta ripsinauhaa niin, että joka toinen lanka on ensimmäisen pirran niidessä ja joka toinen toisen pirran niidessä. Kahdella pirralla voi kutoa poimittua pirtanauhaa niin, että pohjalangat niisitään kuten ripsinauhassa ja kuviolangat jätetään pois niisistä ja pujotetaan vain oikeille paikoilleen 1. ja 2. pirran niisien väliin. Kannattaa myös kokeilla jalkoihin sidottuja nyörejä apuna.

Poimittua nauhaa voi myös kutoa kolmella pirralla, jolloin kuviolangat niisitään ensimmäiseen pirtaan ja pohjalangat 2. ja 3. pirtaan. Sido y-nyörit niin, että kummastakin pohjalankapirrasta kulkee nyöri kuviolankapirtaan. Nosta 1. pirta, poimi kuvion osoittamat langat kädelle. Paina 1. pirta alas, jolloin 2. ja 3. pirta nousevat. Nosta 2. pirta ylös (poimitut langat edelleen kädellä) ja pujota kude viriöön. Nosta taas 1. pirta, poimi tarvittavat langat, paina 1. pirta alas, nosta 3. pirta ja vie kude viriöön jne. Kannattaa myös kokeilla pohjalankapirroista jalkoihin sidottuja nyörejä lisänä.

Usealla pirralla voi myös kutoa eri sidoksia.

Vyötärönauha kannattaa sitoa myös tuolin selkänojan ympäri, jolloin kutojan selkä ei rasitu niin kovasti.
  
Kuva 1: Niisipirta


Kuva 2: Niisien lisääminen


Kuva 3: Niisiminen


Kuva 4: Pohjukkaputki


Kuva 5: Y-nyörit